Peto-ryhmä

KoPeKo on mukana Kymenlaakson pelastuslaitoksen, AVI:n ja Kuusankosken vpk:n kanssa alueellisen raunio- ja sortumapelastamisen kehittämisessä, RAPE-Kaakko.

Pelastusopisto kehittää pelastuskoirien peto- eli pelastuslain mukaista erikoiskoulutusta pelastustoimen johtamiin tehtäviin. 

Pelastuskoirakoulutuksen kehittämishanke 2013-2015

Hankkeen myötä perustettuun Itä-Peto-ryhmään kuuluu myös KoPeKolaisia.

"Itä-Peto on viiden pelastuslaitoksen alueen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso) yhteinen pelastustoimen tehtäviin normaali- ja poikkeusoloissa (VSS) koulutettu pelastuskoiraryhmä
• Ryhmään rekrytoidaan alkuvaiheessa 1-3 soveltuvaa ja sitoutumiskykyistä koirakkoa kunkin pelastuslaitoksen alueelta – ryhmää kasvatetaan tulevaisuudessa resurssien mukaan
• Koirakot sijoittuvat alueen suurimpiin kaupunkeihin / niiden lähistölle (Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Kouvola,  Lappeenranta/Imatra) ItäPeto-ryhmään kuuluvat pelastuskoirakot harjoittelevat tulevaisuudessa yhdessä useita kertoja vuodessa, n. 2 kuukauden välein.
• Ryhmälle järjestetään yhteisiä koulutuksia
• Lisäksi koirakot harjoittelevat omalla alueellaan yhteisharjoitusten välillä
• Ryhmälle järjestetään yhteisharjoituksia pelastuslaitosten kanssa eri alueilla vuorotellen
• Pelastuslaitokset voivat myös pyytää ryhmälle koulutusta Pelastusopistolta
• ItäPeto-ryhmään kuuluvat koirakot ovat tulevaisuudessa käytettävissä koko viiden laitoksen alueella tapahtuviin tehtäviin pelastuslaitosten tarpeiden mukaisesti (esimerkiksi sortumat, rakennetun alueen tarkastukset, onnettomuusalueiden tarkastus, myrskytuhoalueet)"
Materiaali: Pelastusopisto/ Yliopettaja Johanna Franzen

KoPeKo:ssa Itä-Peto-koulutuksista saadut opit jalkautetaan yhdistyksemme yleiseen rauniokoulutukseen. Koulutusvastaavina toimivat Peto-ryhmän jäsenet kukin vuorollaan.