tiistai 17. syyskuuta 2019

Tervetuloa Kouvolan Pelastuskoirat ry:n eli KoPeKo:n sivuille!

KoPeKo on kouvolalainen pelastuskoirayhdistys, joka kouluttaa koiria ja niiden ohjaajia avustamaan viranomaisia hälytysluontoisissa etsintä- ja pelastustehtävissä. Yhdistyksen hälytysluontoinen toiminta perustuu ohjaajien humanitaariseen auttamishaluun ja vapaaehtoistyöhön.

Olemme Suomen Palveluskoiraliiton jäsenjärjestö ja toimimme osana Vapepaa sekä tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja myös Suomen Pelastuskoiraliiton kanssa. Kopeko:n toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri. Hälytystehtävien osalta toiminta voi suuntautua pyydettäessä myös lähikuntiin. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja muiden vapaaehtoisen pelastuspalvelun organisaatioiden kanssa kadonneen henkilön löytämiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä myös Kouvolan Etsintäkoirat ry:n ja SPL-Kouvolan alaosaston kanssa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koirien ja koiranohjaajien käyttämistä vapaaehtoisessa etsintä-ja pelastustoiminnassa viranomaisten apuna sekä ylläpitää koiraharrastajia motivoivaa pelastus- ja palveluskoiralajien harrastustoimintaa. Toimimme yhteistyössä myös Suomen Palveluskoiraliiton kanssa sen sääntöjen ja koeohjeiden mukaisesti.Hallituksen 2019 yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Tiia Tiainen
tiia.anniina(at)gmail.com
040 570 5795

Sihteeri/ jäsensihteeri, hallituksen jäsen
Titta Pihamaa
titta.pihamaa(at)gmail.com
050 5938 747

Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja
Eija Taavila
taavilaeijamaarit(at)hotmail.com
050 3022 198

Hallituksen varajäsen
Niina Soisalo
ninnafiesta(at)gmail.com
Yhdistyksen yleissähköposti: kouvolanpelastuskoirat@gmail.com

VAPEPA-yhdyshenkilö ja hälytysryhmän vetäjä:
Niina Soisalo
ninnafiesta(at)gmail.com

Kouvolan pelastuskoirat Facebookissa

Kouvolan pelastuskoirat Youtubessa

Lainaus Kennelliiton sivuilta, joka ilmentää myös KoPeKo:n tavoitteita:
"Pelastuskoiratoiminnassa tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän ohjaajien osaamiseen ja etsintätyöskentelyn laatuun. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa koulutuksen monipuolistamista siten, että tulevaisuudessa yhä useampi ohjaaja osaa kouluttaa ja käyttää oman koiransa ominaisuuksia laaja-alaisesti. Ohjaajan pitää saada valmiudet etsintätilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen ja näin hän kykenee tukemaan viranomaista. Viranomaisen hätäetsintää tukevan toiminnan laadun varmistamiseksi yhteistyö vapaaehtois-toimijoiden ja viranomaisten välillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tiivistä.

VIRTA-tarkastus on osaamisen merkki             

Pelastuskoiratoimintaan on harrastuskentälle tullut uusia toimijoita, minkä vuoksi yhteistyötä vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä on pyritty tehostamaan ja yhdenmukaistamaan. Vuoden 2014 alusta astui voimaan pelastuskoirien käyttöönottotarkastus, joka perustuu Palveluskoiraliiton, Pelastuskoiraliiton sekä poliisin yhdessä laatimaan tarkastusohjeeseen. Tarve käyttöönottotarkastukseen on noussut viranomaisilta ja sillä pyritään tasaamaan koirakoiden osaamistasoa ja laatua. Tarkastus on menetelmä, jolla voidaan todeta pelastuskoiraohjaajan ja koiran yhteistoiminnan minimitaso sekä valmius Vapepan etsintätehtäville. Tarkastuksen
suorittavat Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton kouluttamat tarkastajat oman hälytysryhmän ryhmänjohtajan ja viranomaisen kanssa.

Tarkastuksessa arvioidaan ohjaajan laatimaa etsintäsuunnitelmaa, kokonaistyöskentelyä, alueen tarkastamisen varmuutta, koiran ja ohjaajan henkistä ja fyysistä kestävyyttä sekä löytöä ja löydöllä tapahtuvaa ilmaisua ja sen varmuutta. Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä sen ohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus."  


                                                                                                                      

Yhteistyössä Kaakkois-Suomen poliisi