20.2.23

Tervetuloa Kouvolan Pelastuskoirat ry:n eli KoPeKo:n sivuille!

KoPeKo on kouvolalainen pelastuskoirayhdistys, joka kouluttaa koiria ja niiden ohjaajia avustamaan viranomaisia hälytysluontoisissa etsintä- ja pelastustehtävissä. Yhdistyksen hälytysluontoinen toiminta perustuu ohjaajien humanitaariseen auttamishaluun ja vapaaehtoistyöhön.

Olemme Suomen Palveluskoiraliiton jäsenjärjestö ja toimimme osana Vapepaa sekä tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kopeko:n toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri, mutta meillä on toimintaa myös Päijät-Hämeen maakunnassa. Hälytystehtävien osalta toiminta voi suuntautua pyydettäessä myös lähikuntiin tai lähimaakuntiin. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja muiden vapaaehtoisen pelastuspalvelun organisaatioiden kanssa kadonneen henkilön etsinnöillä ja muissa auttamistehtävissä. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koirien ja koiranohjaajien käyttämistä vapaaehtoisessa etsintä-ja pelastustoiminnassa viranomaisten apuna sekä ylläpitää koiraharrastajia motivoivaa pelastus- ja palveluskoiralajien harrastustoimintaa. Toimimme Suomen Palveluskoiraliiton sekä Kennelliiton sääntöjen ja koeohjeiden mukaisesti.                                                                  

Yhdistyksen yleissähköposti: kouvolanpelastuskoirat@gmail.com

Hallituksen 2024 yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Henri Toijanen
h.toijanen (at) gmail.com
044 290 9547

Sihteeri
Mira Karnaattu
mira.karnaattu (at) gmail.com
040 350 1592

Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen
Katri (Kati) Lök
kati.lok (at) storaenso.com
040 594 7081 

Hallituksen jäsen  
Hanna Rättö
rattohanna 
(at) hotmail.com 
040 350 8938

Taloudenhoitaja
Anne Paakkanen
040 051 8835
anne.paakkanen (at) gmail.com

Hallituksen varajäsen 
Nina Hohenthal

VAPEPA-yhdyshenkilö ja hälytysryhmän ryhmänjohtaja
PETO- ja MEPE -asiat,
Kuusankosken raunioiden varaukset:

Niina Soisalo
ninnafiesta (at) gmail.com
040 596 8198
---------------------------------------------------------------
Jäsensihteerit
Marja Toijanen ja Niina Soisalo
kouvolanpelastuskoirat@gmail.com
puh. 050 414 0806 Marja
puh. 040 596 8198 Niina

Koulutusvastaava
Marja Toijanen 

Tarvikevastaavat
Nina Hohenthal Kouvolan pelastuskoirat Insragramissa

Kouvolan pelastuskoirat Youtubessa

Lainaus Kennelliiton sivuilta, joka ilmentää myös KoPeKo:n tavoitteita:

"Pelastuskoiratoiminnassa tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän ohjaajien osaamiseen ja etsintätyöskentelyn laatuun. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa koulutuksen monipuolistamista siten, että tulevaisuudessa yhä useampi ohjaaja osaa kouluttaa ja käyttää oman koiransa ominaisuuksia laaja-alaisesti. Ohjaajan pitää saada valmiudet etsintätilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen ja näin hän kykenee tukemaan viranomaista. Viranomaisen hätäetsintää tukevan toiminnan laadun varmistamiseksi yhteistyö vapaaehtois-toimijoiden ja viranomaisten välillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tiivistä."


Kaiken kouluttautumisen ohella haluamme ylläpitää iloista ja kaikkia kunnioittavaa yhteishenkeä sekä mukavaa tekemistä. Pelastuskoiratoiminta ei ole kilpailutoimintaa ja koko toiminnan arvoperusta on ihmisten pelastamisessa, ei tulosten "metsästyksessä".

                                                 
                                                                         
Yhteistyössä Kaakkois-Suomen poliisi