sunnuntai 12. huhtikuuta 2020

Tervetuloa Kouvolan Pelastuskoirat ry:n eli KoPeKo:n sivuille!


KoPeKo on kouvolalainen pelastuskoirayhdistys, joka kouluttaa koiria ja niiden ohjaajia avustamaan viranomaisia hälytysluontoisissa etsintä- ja pelastustehtävissä. Yhdistyksen hälytysluontoinen toiminta perustuu ohjaajien humanitaariseen auttamishaluun ja vapaaehtoistyöhön.

Olemme Suomen Palveluskoiraliiton jäsenjärjestö ja toimimme osana Vapepaa sekä tiiviissä yhteistyössä viranomaisten. Kopeko:n toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri, mutta meillä on toimintaa myös Päijät-Hämeen maakunnassa. Hälytystehtävien osalta toiminta voi suuntautua pyydettäessä myös lähikuntiin tai lähimaakuntiin. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja muiden vapaaehtoisen pelastuspalvelun organisaatioiden kanssa kadonneen henkilön etsinnöillä ja muissa auttamistehtävissä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös Kouvolan Etsintäkoirat ry:n ja SPL-Kouvolan alaosaston kanssa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koirien ja koiranohjaajien käyttämistä vapaaehtoisessa etsintä-ja pelastustoiminnassa viranomaisten apuna sekä ylläpitää koiraharrastajia motivoivaa pelastus- ja palveluskoiralajien harrastustoimintaa. Toimimme yhteistyössä myös Suomen Palveluskoiraliiton kanssa sen sääntöjen ja koeohjeiden mukaisesti.


Yhdistyksen yleissähköposti: kouvolanpelastuskoirat@gmail.com

Hallituksen 2021 yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Birgitta Nikula
birgitta.nikula@kahvilavalkama.com
050 301 1597

Sihteeri, hallituksen jäsen
Mira Karnaattu
mira.karnaattu (at) pp.inet.fi
040 350 1592

Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen
Niina "Ninni" Soisalo
ninnafiesta (at) gmail.com
040 596 8198

Taloudenhoitaja, hallituksen varajäsen
Anne Paakkanen
040 051 8835
anne.paakkanen (at) gmail.com


VAPEPA-yhdyshenkilö ja hälytysryhmän ryhmänjohtaja
PETO- ja MEPE -asiat,
Kuusankosken raunioiden varaukset:
Niina Soisalo
ninnafiesta(at)gmail.com
040 596 8198
---------------------------------------------------------------
Jäsensihteeri
Essi Vainio
kouvolanpelastuskoirat@gmail.com
050 541 9366

Koulutusvastaava
Päivi Kalliomäki 

Tarvikevastaava
Arja Lakka

Tottelevaisuuskenttä/kalustovastaavat
Janne Sihvola
Harri NiemiKouvolan pelastuskoirat Facebookissa

Kouvolan pelastuskoirat Youtubessa

Lainaus Kennelliiton sivuilta, joka ilmentää myös KoPeKo:n tavoitteita:
"Pelastuskoiratoiminnassa tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän ohjaajien osaamiseen ja etsintätyöskentelyn laatuun. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa koulutuksen monipuolistamista siten, että tulevaisuudessa yhä useampi ohjaaja osaa kouluttaa ja käyttää oman koiransa ominaisuuksia laaja-alaisesti. Ohjaajan pitää saada valmiudet etsintätilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen ja näin hän kykenee tukemaan viranomaista. Viranomaisen hätäetsintää tukevan toiminnan laadun varmistamiseksi yhteistyö vapaaehtois-toimijoiden ja viranomaisten välillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tiivistä.

VIRTA-tarkastus on osaamisen merkki             

Pelastuskoiratoimintaan on harrastuskentälle tullut uusia toimijoita, minkä vuoksi yhteistyötä vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä on pyritty tehostamaan ja yhdenmukaistamaan. Vuoden 2014 alusta astui voimaan pelastuskoirien käyttöönottotarkastus, joka perustuu Palveluskoiraliiton, Pelastuskoiraliiton sekä poliisin yhdessä laatimaan tarkastusohjeeseen. Tarve käyttöönottotarkastukseen on noussut viranomaisilta ja sillä pyritään tasaamaan koirakoiden osaamistasoa ja laatua. Tarkastus on menetelmä, jolla voidaan todeta pelastuskoiraohjaajan ja koiran yhteistoiminnan minimitaso sekä valmius Vapepan etsintätehtäville. Tarkastuksen
suorittavat Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton kouluttamat tarkastajat oman hälytysryhmän ryhmänjohtajan ja viranomaisen kanssa.

Tarkastuksessa arvioidaan ohjaajan laatimaa etsintäsuunnitelmaa, kokonaistyöskentelyä, alueen tarkastamisen varmuutta, koiran ja ohjaajan henkistä ja fyysistä kestävyyttä sekä löytöä ja löydöllä tapahtuvaa ilmaisua ja sen varmuutta. Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä sen ohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus."   

Kaiken kouluttautumisen ohella haluamme ylläpitää iloista ja kaikkia kunnioittavaa yhteishenkeä sekä mukavaa tekemistä. Pelastuskoiratoiminta ei ole kilpailutoimintaa ja koko toiminnan arvoperusta on ihmisten pelastamisessa, ei tulosten "metsästyksessä".


                                                 
                                                                     


Yhteistyössä Kaakkois-Suomen poliisi