Pelastuskoiraryhmä

Pelastuskoiraryhmään kuuluvat koirakot tähtäävät hälytysryhmään tai ovat jo hälytysryhmässä. He ovat sitoutuneet Suomen Palveluskoiraliiton pelastuskoirien ja -ohjaajien valmiuskoulutusjärjestelmään. Ryhmässä on kokonaisuudessaan koirakoita tällä hetkellä 22 kpl. Koirakot treenaavat säännöllisesti jälkeä, hakua, rauniotyöskentelyä, rakennusetsintää ja tottelevaisuutta. Ohjaajien koulutukseen sisältyy minimissään Vapepan peruskurssi, etsinnän peruskurssi, ensiapukurssi 1 ja suunnistuskurssi tai vastaavat taidot. Tie pelastuskoiraohjaajaksi käy apuohjaajuuden (kartturi) kautta. Pelastuskoiraohjaaja toimii tarvittaessa niin apuohjaajana (kartturina) kuin koiranohjaajanakin.

Kun koirakko on hyväksytty hälytysryhmään, sitoo häntä vaitiolovelvollisuus tehtävien osalta. Kopekossa kannustamme hälytysryhmän jäseniä myös muuhun alueen Vapepa-valmiuteen, esimerkiksi ensihuoltotehtävillä apukäsiä ei koskaan ole liikaa ❤️ Ole rohkeasti yhteydessä Vapepa-yhdyshenkilöömme, jos auttamistyö muutenkin, kuin koirahommissa kiinnostaa.  

Suomen Palveluskoiraliiton pelastuskoirien ja ohjaajien valmiuskoulutusjärjestelmä.

Hälytyskelpoisuuden omaavat koirakot (päivitetty 19.10.2018):

Tiia Tiainen ja australiankarjakoiranarttu Kita

Niina Soisalo ja saksanpaimenkoirauros Rambo


VAPEPA-yhdyshenkilö ja hälytysryhmän vetäjä:
Niina Soisalo
ninnafiesta(at)gmail.com
040 596 8198
Eläkkeellä olevat, menestyksekkäästi palvelleet koirat:

Labradorinnoutajauros Monty ohjaajineen. BH, PEJÄ-A, PEHA-B, NOU1, NOME B. 

Bokseri Nera, ohjaaja Maria Käki. BH, PEHA-B.

Bokseri Rosa, ohjaaja Maria Käki. BH, TK1, PEHA-B, PEJÄ-B, PERA-B, pelastuskoirien katselmus SM-joukkuekulta 2012.

Bokseri Ali, ohjaaja Timo Metso. BH, PEJÄ-B, PEHA-B.


Hälytysryhmäkelpoisuuden saavuttaakseen koirakon on suoritettava oman liittonsa koejärjestelmän mukaiset kokeet. Palveluskoiraliiton vaatimukset pelastuskoiralle on hyväksytysti suoritettu kansallinen pelastuskoirakoe, PEKO-T. Koe on ns. työkoirakoe, jossa suoritetaan saman päivän aikana hallintaosuus, jälkiosuus sekä hakuosuus. Koiranohjaaja päättää haluaako hän suorittaa kokeessa helpomman jäljen vai haun, jolloin toinen osuus on vastaavasti vaativampi. Pelastuskoiraliitolla päälaji valitaan hausta tai jäljestä ja näistä suoritetaan peruskoe ja loppukoe niin päivännäössä kuin pimeässäkin. Kummankin liiton alaisuudessa toimivien koirien on säännöllisesti uusittava koesuoritukset, jotta koiran hälytyskelpoisuus säilyy.

Vuonna 2014 molempien liittojen koirakoille tuli pakolliseksi yhtenäinen käyttöönottotarkastus VIRTA, jolla todennetaan pelastuskoirakon valmius toimia hälytysryhmässä. Tarve käyttöönottotarkastukseen on noussut viranomaisilta ja sillä pyritään tasaamaan koirakoiden osaamistasoa ja laatua. Tarkastus on menetelmä, jolla voidaan todeta pelastuskoiraohjaajan ja koiran yhteistoiminnan minimitaso sekä valmius Vapepan etsintätehtäville. Tarkastuksen suorittavat Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton kouluttamat tarkastajat oman hälytysryhmän ryhmänjohtajan ja poliisin kanssa. Lisäksi eri alueilla voi olla omia lisävaatimuksia, jotka koirakon on täytettävä ennen hälytysryhmään pääsemistä. Hälytysryhmässä pysyäkseen koirakon on pidettävä yllä ohjaajan ja koiran taitotasoa säännöllisellä harjoittelulla. Vaaditut koetulokset on uusittava vähintään kahden vuoden välein.

Toimivan pelastuskoiran edellytys on maa- ja ilmavainutyöskentelyn hallitseminen (jälki ja haku). Koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa ja kyettävä myös omatoimisiin ongelmanratkaisuihin ja vuorovaikutukseen ohjaajansa kanssa heidän ollessa etsintätehtävissä. Myös fyysinen kestävyys niin koiralla kuin ohjaajallakin on oltava hyvä. Tehtävien kesto on monasti monia tunteja usein vaikeakulkuisessakin maastossa. Usein hälytykset tulevat pimeän aikaan ja harvoin tehtävälle päästään kauniissa kesäsäässä. Hälytysryhmän koirakot ovat valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa.